Duurzame school, Ecoschool 

Elk jaar laten wij een schoolbreed NME-thema (Natuur en Milieu Educatie) terugkomen. Dit hoort bij onze standaard als Ecoschool. Op het dak van de school liggen zonnepanelen, het gebouw is duurzaam gebouwd en klimaat neutraal. Op school scheiden we afval, stimuleren we om lopend of fietsend op school te komen, doen we mee aan de kraanwater dag en de warme truien dag en nog veel meer zaken die ‘duurzaam’ gedrag stimuleren. Elk jaar wordt er een Ecoteam gekozen dat bestaat uit leerlingen (uit elke groep 1 leerling), een leerkracht, een ouder en de directeur. Het Ecoteam beraamt plannen rond duurzaamheid op basis van onderzoek op en rond de school. 

Duurzaam schoolgebouw

Ons schoolgebouw bevat een aantal duurzame aspecten die hieronder worden toegelicht. Samengevat is het een degelijk en energiezuinig gebouw waarbij met name het binnenklimaat erg goed te noemen is. Het groene buitenterrein met klim-, speel- en waterelementen voegt hier veel aan toe. De KinderCampus deelt het gebouw, buitenterrein en de centrale installaties met twee andere gebruikers.

Een duurzaam schoolgebouw is gedurende haar leven van gemiddeld 50 jaar ondersteunend aan het onderwijs, inspirerend en prettig, energiezuinig, gezond, goed onderhouden, gemaakt van natuurlijke materialen en staat in een groene omgeving. Het gebouw had bij oplevering in 2013 door de hoeveelheid isolatie, zuinige verlichting, het witte-warmte-afstotende dak, verwarming en ventilatie een energielabel A, door de 100 zonnepanelen die later op het dak zijn gelegd is dit label nu nog beter.

Bijdrage van leerlingen

Op de monitor in de ontvangsthal wordt het energieverbruik en de opbrengst van de zonnepanelen zichtbaar. Met ons gedrag in het gebouw kunnen we nog besparingen behalen op het gebied van energie, afvalvermindering en wateropvang voor de moestuinen en planten. Jaarlijks onderzoeken de leerlingen van groep 7/8 de duurzaamheid van het gebouw, beheer en gebruik en presenteren ze de zaken die goed en beter kunnen aan de directeur. In overleg met het eco-team dat bestaat uit leerlingen, ouders, docenten en de directeur wordt jaarlijks een plan van aanpak gemaakt met acties voor de hele school. Hiermee zorgen we ervoor dat het gebouw optimaal en duurzaam wordt gebruikt.

Ventilatie

Het schoolgeouw beschikt over een geavanceerd ventilatie systeem en voldoet aan de meest recente voorwaarden. Het binneklimaat is uitstekend en voleldig corona proof.