KinderCampus: ervaringsgericht onderwijs

​​Op de KinderCampus werken we vanuit de kernbegrippen van het Ervarings Gericht onderwijs (E.G.O.):  welbevinden, betrokkenheid, competentie en verbondenheid. Dit onderwijsconcept werd ontwikkeld door prof. Ferre Laevers, hoogleraar Onderwijskunde te Leuven (België). Inmiddels zijn er tal van E.G.O. scholen in België en Nederland.​

Welbevinden en betrokkenheid

Op de KinderCampus gaan we ervan uit dat welbevinden en betrokkenheid de belangrijkste voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van het kind. Voelt een kind zich veilig en geaccepteerd, dan zal het welbevinden hoog zijn en zal het betrokken met leren bezig zijn en zich competent voelen. En met leren streven wij naar een zo breed mogelijke ontwikkeling: zowel op het gebied van de schoolse vaardigheden, als van andere talenten.We hebben dan ook een breed aanbod op het gebied van kunst, cultuur, natuur, muziek, sport en techniek. Ook in de buitenschoolse opvang! Kinderen ontwikkelen zich immers niet van half negen tot half drie, maar de hele dag door en op verschillende gebieden.

Ouders

De ouders zijn en blijven de eerst verantwoordelijken voor hun kind(eren). Zij zijn als gelijkwaardige partners verbonden aan de KinderCampus en spelen een belangrijke rol, die op verschillende manieren ingevuld kan worden. ​​​De KinderCampus is opgericht dóór en vóór ouders. Op 5 mei 2002 besloot een groep ouders dat het tijd werd een school op te richten die tegemoet kwam aan hun ideeën over ontwikkeling, onderwijs en opvang van hun kinderen.

Learning through Immersion

Alle kinderen krijgen vanaf groep 1 les in het Engels. DIt zijn geen Engelse lessen, maar de taal wordt spelenderwijs in het onderwijs geïntegreerd. UItgangspunten zijn de Key Concepts of Language Development.