KinderCampus: basisschool in Hilversum waar je samen ontdekt & onderneemt

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De KinderCampus is een basisschool in Hilversum waar leerlingen leren door zelf te ontdekken en samen te ondernemen. Een typische KinderCampus leerling ontwikkelt een goed zelfbeeld​, toont eigen initiatief en is ondernemend ingesteld met oog voor duurzaamheid. Want daar gaat het om.

Waar het om gaat

Begeleiding

Of je nu juist snel door de leerstof gaat, of wat meer uitelg nodig hebt, op de KinderCampus zoeken we de extra begeleiding indien dat nodig is.

Eco-school

Duurzaamheid en milieu zijn belangrijke thema's op school.

Leren met en over ICT

Vanaf groep 4 krijg je je eigen laptop en leer je rekenen en taal digitaal. Daarnaast starten we al op jonge leeftijd met zelfstandig werkstukken maken, onderzoek doen en krijg je programmeeronderwijs.

Na de basisschool

Ook na de basisschool kiezen voor onderwijs dat ertoe doet? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus.

Onderzoeken

 

Link tekst
Ontdekken & ondernemen
Kinderen leren onder andere door zoveel mogelijk zelf op ontdekkingstocht gaan en door zelf te ondernemen. Daartoe zorgen wij op de KinderCampus voor een rijke leeromgeving met rijke hoeken, pakbakken, interessante vraagstukken en nog veel meer. Al het aanbod binnen onze school leent zich hier goed voor, maar thematisch onderwijs bij uitstek.
 

Thematisch onderwijs

Om het onderwijs voor kinderen betekenis te geven, bieden we het onderwijs zoveel mogelijk aan binnen verschillende thema’s. In een thema komen diverse leeractiviteiten aan bod, waarbij de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuur, kunstzinnige vorming, muziek, taal en rekenen in samenhang aangeboden worden. Elk jaar laten wij een schoolbreed NME- thema (Natuur en Milieu Educatie) terugkomen. Dit hoort bij onze standaard als Ecoschool.

Gedurende het komende schooljaar staan 5 grote thema’s gepland die ongeveer 8 weken duren. Na elke vakantie begint een nieuwe periode met een nieuw thema. De thema’s worden door de coaches voorbereid, waarbij er wordt gezorgd voor doelgericht onderwijs, gebaseerd op de onderwijs kerndoelen. De activiteiten en opdrachten m.b.t. het thema staan omschreven in het contract (weektaak).

 

De volgende thema’s staan voor schooljaar 2020-2021 gepland:

 screenshot 2021 02 08 at 5.14.24 pm

De thema’s lopen ongeveer van vakantie tot vakantie. Op een school met ErvaringsGericht Onderwijs kunnen kinderen in een flow raken en nog niet klaar zijn met een thema of het thema slaat niet genoeg aan of kinderen komen met eigen initiatieven. Is dat het geval dan springen we daarop in.

In de middag worden in de groep en groepsdoorbrekend diverse thematische activiteiten aangeboden. Voor groep 1,2,3; 4,5 en 6,7,8. Bij een schoolbreed thema werken we met groep 1 t/m 8 door elkaar. Tijdens het thematisch werken is er aandacht voor creativiteit, techniek, sport, spel en werken in de natuur. Ook is er altijd de mogelijkheid om stil en zelfstandig verder te werken aan het contract. Bij schoolbrede thema’s, feesten en vieringen werken we een middag schooldoorbrekend in de maatjesgroepen. Jongsten en oudsten werken dan samen aan een creatief proces.

SocialWall