Een goed contact tussen ouders en KinderCampus is van groot belang. In het hoofdstuk "visie" is dit uitgangspunt uitvoerig toegelicht. Ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd om op verschillende manieren hun betrokkenheid vorm te geven.

In de eerste plaats gaat het echter om het contact als ouder van een kind op de KinderCampus. Betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces is van groot belang. In de eerste plaats voor het kind zelf: het is voor een kind belangrijk om te weten (en vooral te voelen en ervaren) dat de ouders en de school elkaar op een positieve manier aanvullen. Voor de ouders is het belangrijk dat zij zicht hebben op de ontwikkeling van hun kind, informatie tijdig ontvangen en zelf signalen kunnen doorgeven. Voor de KinderCampus is het van groot belang dat "school" en "thuis" op elkaar aansluiten.

​ Andere communicatiemiddelen binnen de KinderCampus zijn:

- Onderwijs- en opvanggids; deze wordt aan ouders uitgereikt en is te downloaden via de website.
- Parro, de oudercommunicatie app

- De Flessenpost; deze (papieren) nieuwsbrief wordt 1x per maand aan de ouders uitgereikt. 
- Ouderruimte; in de KinderCampus is een ouderruimte waar allerhande informatie beschikbaar is.
- Mededelingenbord; bij de ingang van de KinderCampus hangt een ruim mededelingenbord.