De BSO KinderCampus heeft een eigen oudercommissie. De huidige leden zijn Albret Nieuwenhuis, Marjolein Heitmüller en Hester Smit. De oudercommissie stelt zich ten doel:

- De belangen van de kinderen en ouders van de BSO zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
- Te adviseren ten aanzien van kwaliteit
- Het behartigen van de belangen van de BSO bij de regisseur, de directe en het bestuur 

Punten die besproken worden zijn o.a. het pedagogisch beleidsplan, de openingstijden, de klachtenregeling en het Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid.

Wilt u een keer een vergadering bijwonen, heeft u vragen of wilt u iets aan de orde stellen? Dan kunt u de leden van de oudercommissie bereiken door te mailen naar: oudercommissiebso@kindercampus.nl. De oudercommissie zoekt nieuwe leden! Wilt u zich aansluiten bij de commissie? Ook dan kunt u contact opnemen via oudercommissiebso@kindercampus.nl.​​​​​​