De KinderCampus is op zoek naar invalkrachten voor de BuitenSchoolse Opvang (BSO). We zijn op zoek naar kandidaten met een afgeronde opleiding tot pedagogisch medewerker niveau 3 of 4 of vergelijkbaar. We ontvangen graag sollicitaties met een motivatie en CV via ons emailadres: info@kindercampus.nl

​KinderCampus is onderdeel van Alberdingk Thijm Scholen. ​​​​​Bij Alberdingk Thijm Scholen werken meer dan 750 onderwijsprofessionals verspreid in het Gooi​. ​​​​​​​​​Wij bieden ze de kans zich voortdurend te ontwikkelen. De speerpunten van de organisatie zijn ICT en tweetaligheid en '​alles wat ertoe doet'. ​We zie​n de school als een 'community', waarbij we verder kijken dan alleen de schoolprestaties van de leerlingen. Dit betekent voor docenten en leerkrachten dat zij hiervoor open staan, kunnen meedenken en zich hiern ontwikkelen.