KinderCampus biedt onderwijs in thema's: betekenisvol leren

Thematisch Onderwijs

​​​​Om het onderwijs voor kinderen zoveel mogelijk betekenis te geven en de betrokkenheid van kinderen zo hoog mogelijk te laten zijn, bieden we het onderwijs zoveel mogelijk aan in de vorm van thema’s. Binnen een thema komen diverse leeractiviteiten aan bod, waarbij de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuur, kunstzinnige vorming, muziek, taal, rekenen in samenhang aangeboden worden.

Gedurende het komende schooljaar staan thema’s gepland die ongeveer 8 weken duren. Na elke vakantie begint een nieuwe periode met een nieuw thema. De thema’s worden door de coaches voorbereid, waarbij er wordt gezorgd voor doel-gericht onderwijs, gebaseerd op de kerndoelen. De activiteiten en opdrachten m.b.t. het thema staan omschreven in het (week)contract.


​Thema's


De volgende thema’s staan voor schooljaar 2014-2015 gepland:
Periode 1 Groep 1-4: Elmer de olifant 
Groep 5-8: Geschiedenisthema; burgers en stoommachines
Kamp: Kinderboekenweek bestaat 60 jaar. Het thema van de Kinderboekenweek is daarom Feest! Op kamp gaan we met dit thema aan de slag.
Periode 2:  Groep 1-4; de jaarfeesten
Groep 5-8: Geloofsovertuigingen over de hele wereld
Periode 3: Alle groepen: Lustrum en opening van ons nieuwe schoolgebouw 
Periode 4:  Groep 1-4: Lente: bloemen en de bloemenwinkel
Groep 5-8: Geschiedenisthema: Wereldoorlogen en  tijd van de televisie
Periode 5: Alle groepen: Natuur- en Milieu Educatie: Water ​