In de middagateliers van de KinderCampus is aandacht voor creativiteit, techniek, sport, spel en werken in de natuur.

Middagateliers en Cultuur

In de middagateliers worden groepsoverstijgend diverse thematische activiteiten aangeboden. Kinderen kiezen, in overleg met de coach, een activiteit passend bij hun leerproces. In de middagateliers is aandacht voor creativiteit, techniek, sport, spel en werken in de natuur. Ook is er altijd een atelier beschikbaar waar kinderen stil en zelfstandig kunnen werken.​

​​Cultuur

De KinderCampus heeft veel aandacht voor creativiteit en cultuur. Niet alleen komt dat uitgebreid aan bod in de middagateliers, ook aansluitend in de buitenschoolse opvang krijgt dit veel aandacht. En elk jaar heeft de school een culturele avond waar iedereen zijn/haar talent kan laten zien.

​​