Downloads

​​​​​De kwaliteit en toezicht van BSO de KinderCampus is op dezelfde manier geregeld als andere buitenschoolse opvangcentra. Hieronder een overzicht van de beleids​documenten:


1. Voorwaarden

AV BSO KC 2016.pdf​​​

​2. Pedagogisch Beleid​

Pedagogisch Beleidsplan BSO KC mei 2018.pdf

​3. Inspectierapport​

Inspectierapport juni 2018.pdf

​​4. Klachtenregeling

Intern Klachtenreglement KC.pdf