Schooltijden

Op de KinderCampus wordt gewerkt met een continurooster. Er is een ochtend pauze voor een gezond hapje en een drankje en we spelen een kwartier buiten. Er is een middagpauze, de kinderen eten met de coach. Het is de bedoeling dat kinderen hier zelf brood en drinken voor meenemen, graag in trommel en beker. Na het eten spelen alle kinderen 20 minuten buiten. Onze pedagogisch medewerkers zijn dan met de kinderen op het plein. 

Uiteraard is het voor jonge kinderen, die net op school komen, mogelijk om (in overleg) eerst halve dagen naar school te gaan.

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag:  8.30 -14.45 uur
Dinsdag 8.30 -14.45 uur
Woensdag 8.30 -12.30 uur
Donderdag 8.30 -14.45 uur
Vrijdag * 8.30 -14.45 uur *

* vrijdag: 8.30-12.00 uur (voor kinderen in de onderbouw groep 1 t/m 3), vrijdag 8.30-14.45 uur (voor kinderen in de midden- en bovenbouw, groep 4 t/m 8).

 
 

​Vanaf 8.15 uur zijn de deuren van de KinderCampus open en kunnen kinderen en ouders naar binnen. Ouders kunnen tot 8.45 uur samen met hun eigen kind iets doen in de groep​: het werk van het kind bekijken, samen een boek lezen, een schilderij maken of....

Vanaf 8.45 uur zijn ouders welkom in de ouderruimte, waar een kop koffie gedronken kan worden met andere ouders en waar achtergrondliteratuur rondom opvoeding, onderwijs en kinderopvang aanwezig is. Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders een jaarrooster uitgereikt waarop alle vrij dagen, schoolvakanties en studiedagen op staan aangegeven. Dit rooster is opgenomen in de onderwijs- en opvanggids.