KinderCampus is een basisschool in HIlversum voor ervaringsgericht onderwijs
  
  
  
Beschrijving
  
  
1
  
2
  
3
  
4
  
5

KinderCampus: Samen Ontdekken & Ondernemen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De KinderCampus is een basisschool in Hilversum waar leerlingen leren door zelf te ontdekken en samen te ondernemen. Een typische KinderCampus leerling ontwikkelt een goed zelfbeeld​, toont eigen initiatief en is ondernemend ingesteld. De school heeft veel aandacht voor duurzaamheid.

Brede ontwikkeling ook na schooltijd

​De KinderCampus staat voor een brede ontwikkeling en een rijke leeromgeving; ook na schooltijd. Uniek aan de Kindercampus is dat het een eigen voor- en naschoolse opvang ​heeft. 

Middagateliers

Leren op de KinderCampus is gebaseerd op het principe van ervaringsgericht onderwijs. In het ochtendprogramma ligt de nadruk op taal en rekenen, in de middag staan cultuur, sport, natuur & techniek centraal in de ‘middagateliers’. 

​​

Thema's

Er wordt gewerkt vanuit thema’s; het onderwijs wordt in samenhang aangeboden.​ De KinderCampus is gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw en recent is ook de speelplaats vernieuwd met onder meer een speelschip waar zowel de jonge kinderen als oudere leerlingen samen​ in kunnen spelen en klimmen en dat is precies waar de Kin​derCampus voor staat.


​​​​​​​​ 

De KinderCampus is a primary school in Hilversum where learning is facilitated through discovery and cooperation.  A student at the KinderCampus develops a good self-esteem, shows initiative and is willing to try new things.​​​​​​